Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) met betrekking tot de relatie van uw makelaar met Demetris

De Algemene Verordening op de Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) wordt in heel Europa van kracht op 25 mei 2018. Deze is voor iedereen van toepassing en is rechtsgeldig.
U kunt deze consulteren via volgende link
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

Art. 28 §3 van GDPR bepaalt dat de gegevensbescherming contractueel moet geregeld worden tussen de Verwerkingsverantwoordelijke (= Demetris) en de Verwerker (= uw makelaar). Demetris heeft een ‘Memorandum van 24/05/2018: Vereisten inzake gegevensbescherming’ opgesteld, welke dezelfde waarde heeft van een avenant aan de ‘Overeenkomst die een activiteit in de kredietmakelarij regelt’ tussen Demetris en elk van haar makelaars, welke de rol en verantwoordelijkheden van elke partij definieert. In de algemene voorwaarden van de kredietaanvraag van Demetris wordt naar dit memorandum verwezen. Door een kredietaanvraag in te dienen, stemt de makelaar uitdrukkelijk in met het memorandum.

Memorandum van 24/05/2018: Vereisten inzake gegevensbescherming

Bekijk het document