Klantendienst

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de afhandeling van uw woonkredietaanvraag gaat u best als volgt te werk.

Stap 1

Uw makelaar is uw vertrouwenspersoon. Hij of zij kent u het best. Logisch dus dat u uw vraag of probleem eerst aan hem of haar voorlegt. Probeer samen met uw makelaar die ons uw kredietaanvraag bezorgde een oplossing voor uw vraag of probleem te vinden. Meestal komt er tijdens dit gesprek al een oplossing uit de bus.

Stap 2

Indien dit niet volstaat, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de betrokken commerciële zetel die samen met u naar een oplossing zal zoeken. Het volstaat om uw vraag per mail te richten naar de betrokken commerciële zetel die vermeld staat op de briefwisseling ivm uw krediet. Vergeet niet om uw dossiernummer, de omschrijving van uw klacht alsook uw gegevens op basis waarvan wij u kunnen contacteren te vermelden.

Stap 3

Als de oplossing die wordt voorgesteld niet volstaat voor u, kunt u uw dossier voorleggen aan onze Dienst Klachten.

Vergeet niet om uw dossiernummer, de omschrijving van uw klacht alsook uw gegevens op basis waarvan wij u kunnen contacteren te vermelden.

Stap 4

U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing op uw klacht? Neem dan schriftelijk (brief of fax) contact op met het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis.

 • BNP Paribas Fortis NV
  Tav dienst "Klachtenmanagement"
  Warandeberg 3
  1000 BRUSSEL
 • Per fax: +32 2 228 72 00
   

Ook hier mag u niet vergeten om uw dossiernummer, de omschrijving van uw klacht alsook uw gegevens op basis waarvan zij u kunnen contacteren te vermelden.

De oplossing van het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis kan u niet overtuigen? Leg dan uw dossier schriftelijk voor aan de onafhankelijke bemiddelingsdienst voor de banksector.

Hou er wel rekening mee dat dit enkel kan als u uw probleem al hebt voorgelegd aan onze bevoegde interne diensten
zie stap 1 tem 4)

 • Voor bankproducten:
  Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen
  Belliardstraat, 15/-17, bus 8
  1040 Bruxelles
  via mail: ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be)
  per fax : +32 2 545 77 79
   
 • Voor verzekeringsproducten:
  Ombudsman van de Verzekeringen
  de Meeûssquare 35
  1000 Bruxelles
  via mail: info@ombudsman.as
  per fax: +32 2 547 59 75

Toezichthoudende autoriteit
FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16 – 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be/