Texte FR suit

Beste makelaar

Demetris biedt u de mogelijkheid om het kredietaanbod en de verbonden documenten, voortaan via e-mail te ontvangen i.p.v. via postzending.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken,
dan dient u uw instemming met deze e-mail procedure te bevestigen via demetris.be

Hoe bevestigen?

  1. via de rubriek ‘Demetris’ klikt u op ‘Instemmingformulier e-mail procedure'
  2. indien u akkoord gaat met de procedure, vink dan het vakje aan naast 'Ik bevestig mijn instemming'
  3. klik op ‘Verzenden’

Vanaf wanneer voor u van toepassing?

De e-mail procedure zal voor u van toepassing zijn voor elk kredietaanbod uitgegeven vanaf de 2de werkdag volgend op uw bevestiging.

U leest er alles over in onze Demetris News 2019-03 op onze website.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw commercieel afgevaardigde.


Met vriendelijke groeten

Demetris nv

Texte FR

Cher courtier,

Demetris offre la possibilité de recevoir l’offre de crédit et les documents liés par e-mail plutôt que par voie postale.

Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, nous vous invitons à confirmer votre adhésion à cette procédure par e-mail via demetris.be

Comment confirmer?

  1. Cliquez sur ‘Adhésion à la procédure offre par e-mail’ dans la rubrique ‘Demetris’
  2. Si vous êtes d’accord avec la procédure, cochez la case à coté de ‘Je valide mon adhésion’
  3. Cliquez sur ‘Envoyer’

À partir de quand d’application pour vous?

La procédure par e-mail sera d’application pour vous pour chaque offre de crédit émise à partir du 2e jour ouvré suivant votre confirmation.
 
Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre Demetris News 2019-03 sur notre site web.
Votre délégué commercial reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Salutations distinguées,

Demetris SA